{f:translate(key: 'skiptomaincontent', extensionName: 'bootstrap_package')}

Jak najlepiej kłaść tynk maszynowy?

Tynk maszynowy łączy elastyczność, wydajność i trwałość. Stąd jego szeroka popularność w budownictwie - zarówno mieszkaniowym, jak i usługowym. By kłaść tynk maszynowy szybko, precyzyjnie i bez konieczności poprawek warto zadbać o przestrzeganie kilku zasad.

Tynki maszynowe pod względem właściwości coraz lepiej odpowiadają potrzebom odbiorców - sprawdzają się na każdym typie powierzchni, są łatwe w rozprowadzaniu i mają ponadprzeciętne zdolności zatrzymywania wody. Choć sama zaprawa opracowana na bazie spoiwa gipsowego oraz dodatków staje się coraz lepsza od strony technicznej, utraci te zalety w sytuacji, gdy położenie tynku odbywa się niezgodnie z założeniami.

Fundamentem niezbędnym do położenia tynku maszynowego jest przygotowanie powierzchni. Podłoże powinno zostać oczyszczone z pyłu. Ważne, by usunąć również niewielkie cząsteczki. Sprawdzian jakości podłoża nie może ograniczać się wyłącznie do kontroli pylenia. Powierzchnia musi być pozbawiona wykwitów, plam czy nierówności - te należy uzupełnić kilka dni wcześniej. Błędem będzie kładzenie tynku na powierzchni zmarzniętej, gdyż odpowiednia temperatura ma tu duże znaczenie.

W zależności od podłoża tynkowanie powinno zostać poprzedzone również środkiem gruntującym lub specjalistycznym preparatem, gdy prace dotyczą konstrukcji stropodachowych. Skuteczne położenie tynku maszynowego zależy m.in. od jakości zastosowanych środków

Położenie tynku maszynowego a natrysk

Po uzyskaniu zaprawy gipsowej należy zadbać o jej konsystencję. Powinna być stosunkowo rzadka; nadmierne zagęszczenie utrudni lub nawet uniemożliwi skuteczne rozprowadzenie. Tynk maszynowy należy nanosić na ścianę przy wykorzystaniu agregatu mieszająco-pompującego. Samo przygotowanie mieszanki, a w szczególności jej dozowanie, musi odbywać się na podstawie zaleceń producenta. Oczekiwanej jakości tynk będzie osiągalny przy założeniu podawania wody na poziomie ok. 400 l na godzinę pracy.

Zaprawę należy nakładać, po wysokim ustawieniu wody na agregacie do tynkowania, poprzez natrysk. W przypadku ścian ważne, by robić to ruchem od góry do dołu - nie zaś odwrotnie. Jeśli dla osiągnięcia oczekiwanego efektu niezbędne jest nałożenie dwóch warstw w technologii mokrej nakładanej na mokrą, wówczas powtórną warstwę należy nakładać po utwardzeniu pierwotnej. Końcówka natryskowa powinna być prowadzona prostopadle do podłoża. Odległość między nią a płaszczyzną nie może przekraczać ok. 10 cm.

Poszczególne przerwy podczas stosowania natrysku tynku maszynowego nie powinny być dłuższe niż 20-30 minut. Nadmierne przedłużenie sprawi, że materiał osadzi się w przewodach czy mieszarce, a jego nakładanie nie będzie efektywne.

Po aplikacji tynku metodą maszynową należy wyrównać go łatą typu H. Po prowadzeniu pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża stworzy płaszczyznę, którą można zweryfikować przy pomocy poziomicy. Jeśli odchylenia od pionu lub równej powierzchni nie mieszczą się w akceptowalnych granicach, należy nałożyć odpowiednią warstwę dodatkowej zaprawy. Po tym, jak dojdzie do wstępnego związania powierzchni, powinna być ona wyrównana łapą trapezową. Można również użyć pacy z filcem dla najwyższej jakości płaszczyzny.

Maszynowe nakładanie tynków za pomocą specjalistycznych agregatów przekłada się na szybsze i skuteczniejsze wyrabianie zaprawy oraz jej późniejszy narzut. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zarówno czasu pracy, jak i kosztów robocizny.