{f:translate(key: 'skiptomaincontent', extensionName: 'bootstrap_package')}

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BUDOWY DOMU?

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Aby móc w ogóle mówić o budowie domu, niezbędne jest uzyskanie potrzebnej dokumentacji. Zanim jednak się o nią postaramy, warto wcześniej zorientować się, czy teren, na którym chcemy budować, posiada specjalnie opracowany plan zagospodarowania przestrzennego - tak zwane MPZP. Dzięki niemu wiedzieć będziemy, czy nasza działka leży w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej oraz jakie jest planowane zagospodarowanie sąsiadujących z nią gruntów. Fakt posiadania MPZP znacznie upraszcza także późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę.

PODŁĄCZENIE MEDIÓW

Jednym z koniecznych do spełnienia wymogów, celem uzyskania pozwolenia na budowę, jest zapewnienie o możliwości podłączenia domu do sieci elektrycznej, które uzyskamy w miejscowym zakładzie energetycznym. W czasie oczekiwania na przyłączenie, przydatne może okazać się korzystanie z agregatu prądotwórczego. Inne media, takie jak woda, gaz czy odprowadzanie ścieków, będziemy zaś mogli zapewnić we własnym zakresie.

PROJEKT DOMU

Kolejnym etapem poprzedzającym budowę domu, będzie przygotowanie jego projektu. Może to być tak zwany projekt powtarzalny, pochodzący z oferty danego biura projektowego bądź też projekt przygotowany na zamówienie. Przy wyborze projektu istotna będzie także decyzja o rodzaju technologii, w jakiej będzie budowany dom. Ta z kolei pozwoli znaleźć wykonawców oraz zgromadzić potrzebne materiały budowlane. Wybrana przez nas technologia budowy zadecyduje o długości oczekiwania na